Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1223 Budapest, Hant u. 30.

 • Levelezési cím
  1097 Budapest, Gubacsi út 30/A 1/106 irodaház

 • Telefon
  +36209462849

 • Fax
  nincs

 • E-mail
  alkusz@vtkft.hu

 • Ügyvezető
  dr. Botos Gyula

 • Adószám
  10878785-2-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-267382


Mire jó a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása?
Utolsó módosítás: 2014.10.06
Az új Polgári Törvénykönyv kiterjesztette a kft-k, zrt-k, szövetkezetek vezető tisztségviselőinek felelősségre vonhatóságát a hibás döntések következményeiért. Most más teljes saját vagyonukkal is felelnek. Erre nyújt fedezetet a D&O, magyarul a vezető tisztségviselők és felügyelő tagok felelősségbiztosítása.

Nézzük meg pontosabban, mik azok az esetek amiknek elhárítására jó egy ilyen szerződés?
Miben hozott újat az új Ptk.?
Közvetlenül perelhető a vezető tisztségviselő!
• A Társaság és a vezető tisztségviselő egyetemlegesen felelnek az okozott kárért
A jogosult bármelyik kötelezettől követelheti és behajtathatja az egész tartozást. Vagyis a cégvezető saját vagyonával is felel.

Milyen hibákat követhet el a Vezető tisztségviselő, illetve a vezető állású munkavállaló, ami kártérítési igényhez vezethet?

Mulasztások, amelyek közvetlen adóköltség többlettel járnak
Számviteli fegyelem megsértése, változás bejelentési kötelezettség elmulasztása, bankszámla bejelentés elmulasztása, számla mögé teljesítési igazolás kiállításának elmulasztása, stb.
Irat megőrzési kötelezettség megszegése

Transzferár problémája

Termékdíj kérdése

Cégjogi problémákkal kapcsolatos mulasztások

Székhely, postaláda, recepció

Felelősség harmadik személyekkel szemben
Kártérítési igény érvényesíthetősége a társaság vezető tisztségviselőivel szemben. Ügyfelek, hitelezők (Csődtörvény)

Kockázat felmérési kérdőív hiányosságai

Beszámoló letétbe helyezési kötelezettség elmulasztása

Fedezetlen  pénzkifizetés (osztalék)

Hitelezők megtévesztése

Fedezet elvonás


Mikro-, kis és középvállalkozások definíciójának téves értelmezése

Devizás bevételek forintban történő könyvelése

Hivatalos, üzleti utazások, bizonylatolási hibák


Iparűzési adó – közvetített szolgáltatás

Elektronikus számlázás, e-archiválás

Adó kedvezmények elvesztése

Munkáltatói minőségben elkövetett károkozás


Kockázat kezelési megoldások
•Ügyvezetői tiltakozás (tulajdonosi utasítással szemben)
• Vezetői szerződések pontosítása (vezető mentesítése a kártérítés megfizetése alól. A Biztosító ebben az esetben a cégnek fizet.
• Jogkörök pontosítása
• Az ügyvezetők tényleges jogállásának pontosítása
• Döntési szintek meghatározása
• Felmentvény
Biztosítási védelem!
Térítse:
1.A vezetői minőségben okozott károkat
2.A védekezés költségeit (jogi, egyéb szakértők)
3.A vezető tisztségviselőre kiszabott közvetlen bírságokra
4.Távozó vezető tisztségviselők kiterjesztett kárbejelentési időszakára is!


Ha a saját cégére vonatkozóan további részletek is érdeklik, vagy árajánlatot kér, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Minden jog fenntartva © 2013 VT Biztosítási Alkusz Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.11.24